Fragments audiovisuals utilitzats durant l’obra:

Promoció de l’obra: